Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alle bestellingen en verkopen via de webshop van Het Mekka van de Kaas worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Het Mekka van de Kaas heeft het recht om haar algemene verkoopsvoorwaarden ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
Algemeen
Het plaatsen van een bestelling in de webshop van Het Mekka van de Kaas betekent dat de klant de algemene voorwaarden aanvaardt.
Definities
Klant: iedereen die een bestelling plaatst in de webshop van Het Mekka van de Kaas (ook opdrachtgever genoemd), ongeacht voor wie de bestelling bestemd is of waar ze moet geleverd worden.
Bestelling
De klant ontvangt via email, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling, en een tweede email met de vermelding van het tijdstip van levering van de bestelling.
De overeenkomst is pas gesloten van zodra Het Mekka van de Kaas een bevestigingsmail heeft gestuurd naar het door de besteller opgegeven emailadres.
Het Mekka van de Kaas behoudt zich het recht bestellingen te weigeren onder afwijkende voorwaarden.
Prijzen en betalingsmethode
De prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief BTW en in EURO. De prijzen op de webshop zijn exclusief transportkosten. Deze worden apart aangerekend bij het afronden van de bestelling.
De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden; via overschrijving of via PayPal.
Beschikbaarheid
De producten evenals de prijzen zijn geldig zoals weergegeven op de webshop van Het Mekka van de Kaas binnen de mate van beschikbaarheid van de goederen. Indien één van de goederen (kazen/wijnen/…) niet beschikbaar is, wordt er een gelijkaardig product aangeboden.
Alle aangeboden wijnflessen hebben een inhoud van 75 cl, tenzij anders vermeld.
Levering
Leveringen kunnen pas plaatsvinden na ontvangst van de betaling, en enkel en alleen als het leveringsadres binnen een straal van 40km ligt vertrekkende van Het Mekka van de Kaas, Koestraat 9, 9000 Gent. Voor leveringen binnen deze straal wordt een vaste transportkost van 5 € per levering aangerekend. Deze kost wordt bij het afrekenen van het winkelmandje toegevoegd.
Leveringen van bestellingen gebeuren wekelijks op zaterdagvoormiddag tussen 9u en 12u en dit op het door de klant aangegeven adres, behalve op feestdagen en tijdens de eindejaarsperiode. Elke levering wordt aangekondigd via email. Als Het Mekka van de Kaas de betaling ontvangen heeft op donderdag vóór 16u wordt er zaterdagvoormiddag geleverd. Zoniet gebeurt de levering de week daarop.
Elke levering bevat detailinformatie van de geleverde producten. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan een andere persoon die aanwezig is op het leveradres om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal er telefonisch contact worden opgenomen met de klant om verder af te spreken.
Indien er niemand bereid wordt gevonden om het pakket in ontvangst te nemen, wordt het terug meegenomen. Er zal geen nalevering gebeuren en alle door de verkoper ontvangen betalingen zullen dan als definitief verworven worden aanzien als schadeloosstelling.
In geval van overmacht kan de levering opgeschort worden, gedurende de duurtijd van deze overmacht.
Waarborg, verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid
Het Mekka van de Kaas garandeert dat de producten, die bij de klant geleverd worden, van uitstekende kwaliteit zijn en goed om onmiddellijk te consumeren. De klant dient bij ontvangst van het pakket de goederen onmiddellijk te controleren, om na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Enkel klachten geuit bij de afgifte van de goederen kunnen in overweging genomen worden. De ontvangst van de goederen zonder opmerking of klacht geldt als aanvaarding. Een klacht m.b.t. één product verleent de koper niet het recht de volledige bestelling te weigeren.
Eens de bestelling afgeleverd is, kan Het Mekka van de Kaas niet verantwoordelijk worden gesteld voor het bewaren van de goederen. Het is aangeraden de bewaarinstructies, meegeleverd bij elke bestelling, strikt te volgen. Omdat de geleverde pakketten verse producten bevatten, beschikt de klant niet over het recht om van een aankoop af te zien. Geleverde pakketten worden dus nooit teruggenomen.
De foto’s die op de website en webshop getoond worden hebben geen contractuele waarde. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie.
Overmacht
Indien Het Mekka van de Kaas niet kan voldoen aan bepaalde verplichtingen wegens overmacht, kan de levering opgeschort worden gedurende de periode van deze overmacht. In dit geval is Het Mekka van de Kaas geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd.
Privacy
Alle gegevens die met ons worden gedeeld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Het Mekka van de Kaas is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens. Wij verbinden er ons toe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren.
Het Mekka van de Kaas zal volgende gegevens behandelen: contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en alle gegevens betreffende bestellingen (aantallen, historiek, …).
Iedereen die online ooit een bestelling plaatste heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/ haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen (wet van 8 december 1992). Neem contact met ons op via email info@hetmekkavandekaas.be.
Indien er foute gegevens doorgegeven worden door de klant, kan Het Mekka van de Kaas niet aansprakelijke gesteld worden wanneer het onmogelijk is om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld berichtgeving of levering).
Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen enkel aankopen doen op de webshop van Het Mekka van de Kaas in geval van toestemming van ouder of voogd. Wanneer alcoholhoudende dranken worden besteld via de webshop verklaart de klant impliciet dat hij/zij minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.
Intellectuele eigendomsrechten
De foto’s, teksten, layout en het grafisch ontwerp van de website en webshop zijn beschermd door copyright rechten. Alle elementen blijven eigendom van Het Mekka van de Kaas. Elke vorm van kopiëren, publiceren, namaak of elke andere vorm van gebruik is verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Het Mekka van de Kaas.
Het Mekka van de Kaas is niet aansprakelijk voor eventuel druk- en zetfouten op de website en in de correspondentie met de klant.
Links naar andere websites zijn louter informatief, Het Mekka van de Kaas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Bevoegdheidsbeding - toepasselijk recht
Elk geschil verbandhoudend met de internetaankoop valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, naar keuze van de verkoper voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde of Gent.
Op genoemde geschillen zal enkel Belgisch recht worden toegepast, met uitzondering van het Weens Kooprecht.

 

gesloten

OPENINGSUREN:

Dinsdag - Vrijdag:

9u - 13u & 13u30 - 18u
Zaterdag:
9u - 18u

Gesloten:
Zondag en Maandag
___________________
Koestraat 9

9000 Gent
t. 09 225 83 66

0
F
Uw winkelmandje is momenteel nog leeg.